Algemene gezondheidszorg

Deze eindmodule legt het accent op het verplegen van de zorgvrager met een lichamelijke pathologie en behandeling die verblijft in het algemeen ziekenhuis of thuis.

Je verwerft vaardigheden zoals:

 • doelgericht observeren en rapporteren, steunend op verworven kennis vanuit de lessen pathologie in al haar aspecten
 • het methodisch verlenen van een totaalzorg
 • technisch-verpleegkundig presteren en medische handelingen verrichten die door de arts aan jou zijn toevertrouwd
 • voorbereiden en begeleiden van de zorgvrager bij onderzoeken en behandelingen
 • doelgerichte gesprekken voeren
 • fungeren als belangenbehartiger van de zorgvrager bij opname, verblijf en ontslag
 • ondersteunen van familie
 • begeleiden van de zorgvrager in lijden, sterven, rouw
 • coŲrdineren van zorg
 • het functioneren in een multidisciplinair team
 • het evalueren van eigen handelen binnen de werkcontext
 • bespreekbaar maken van ethische vraagstukken

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!