Doel

De EVC-procedure (Elders Verworven Competenties-procedure) biedt je de mogelijkheid tot vrijstelling van bepaalde of alle onderdelen van de vrijstellingsproef.

Toelatingsvoorwaarden - verkorte vrijstellingsproef Initiatie Verpleegkunde

Je bezit:

  • een attest waaruit blijkt dat je de studies van verpleegkunde of vroedvrouw op niveau H.O. hebt gevolgd gedurende minstens één semester.

Toelatingsvoorwaarden - verkorte vrijstellingsproef Verpleegkundige Basiszorg

Je bezit:

  • een attest waaruit blijkt dat je de studies van verpleegkunde of vroedvrouw op niveau H.O. hebt gevolgd gedurende minstens één academiejaar.

Procedure

Je maakt een afspraak met de verantwoordelijke en levert de gevraagde documenten in:

  • indienen rapport met aanduiding van de geslaagde onderdelen (de onderdelen corresponderen met de inhoud van de vrijstellingsproef - zie brochure vrijstellingsproef);
  • indienen cursus/leerinhouden per onderdeel van de vrijstellingsproef waarvoor je een vrijstelling vraagt.

Na overleg met de leerkrachten ontvang je een rapport met vermelding van de onderdelen waarvoor vrijstellingen verworven zijn.

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!