Een opleiding tot opvoeder - begeleider

Er wordt in de opleiding intens gewerkt aan het ontwikkelen van een gezonde opvoedingsattitude. De ortho(ped)agogische sector is meer en meer vragende partij naar goede en specifiek opgeleide opvoeders - begeleiders. Bij selectie van personeel wordt gepeild naar vakkennis, visie en persoonlijkheid.

Opvoeder - begeleider zijn is een vak apart. Daarom wordt in de opleiding zoveel aandacht besteed aan het werken aan de persoonlijke en intermenselijke communicatieve vaardigheden van de leerling. Essentieel is dat de toekomstige opvoeder - begeleider in relatie kan treden met de andere. Als opvoeder - begeleider ben je er voor de persoon die je mag/moet begeleiden.

Van belang is ook dat de ortho(ped)agogische relatie er één is waarbij de totale persoon wordt gezien. De benadering vertrekt verder vanuit een respectvolle houding voor de andere persoon. Naast het gepast in relatie kunnen treden met een individu, is het kunnen werken met een groep ook heel belangrijk. De opvoeder/begeleider werkt met een leefgroep en werkt in een team. Ook samenwerken met ouders en respect voor de persoonlijke levensgeschiedenis van de persoon en het gezin komen aan bod.
Verder wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van kritische zin, creatief en probleemoplossend denken en handelen. Zowel in de lessen als in de stages wordt een appel gedaan op kritische reflectie en actief omgaan met een gegeven of geschetste (probleem)situatie.

De ruggengraat van de opleiding wordt gevormd door:
  • ortho(ped)agogische en psychologische inzichten, vaardigheden en toepassingen
  • kenniselementen met betrekking tot biologie van de mens (anatomie - fysiologiepathologie) en het in de praktijk brengen van de beroepsgerichte zorgkunde
  • expressie en animatie
  • stages
Na het tweede leerjaar krijg je het diploma Secundair Onderwijs. Je kan dan kiezen om verder te studeren, onder andere:
  • sociaal hoger onderwijs (groepsopvoeder, maatschappelijk werker,...)
  • paramedisch hoger onderwijs (verpleegkunde, ergotherapie,...)
  • pedagogisch hoger onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs)
Met je diploma opvoeder - begeleider (A2) kan je ook onmiddellijk aan de slag in MPI's, internaten, revalidatiecentra, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra,... .

Lestijdenpakket

Vak
1ste lj
2de lj
Godsdienst
2
2
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie
4
1
Beroepsgerichte zorgkunde
2
0
Biologie van de mens
2
2
Expressie en animatie
2
2
Ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden
4
5
Wetgeving
1
1
Seminaries (*)
0
2
Inhaaluren
4
6
Totaal
34 u/week
34 u/week
Stages (blokstages)
4
8

(*) Tijdens de lessen seminarie maken de leerlingen kennis met de subsectoren van de gezondheids- en welzijnsector. Het zelfstandig leren wordt bevorderd. Leerlingen moeten informatie verzamelen, ordenen en verwerken.

Algemene informatie

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!