Gezondheid en welbevinden: van levensbelang!

Gezondheids- en welzijnswetenschappen spreekt jongeren aan die sociaal voelend zijn, graag met mensen omgaan, interesse hebben voor wat de mens beweegt en voor wat hen zelf beweegt. Het is een studierichting voor jongens en meisjes die belang stellen in natuurwetenschappelijke, sociale en psychologische-pedagogische onderwerpen en hun wetenschappelijke achtergrond. Leerlingen starten in het 1ste jaar van de 3de graad

gww.jpgDeze studierichting richt zich op de studie van en de omgang met de mens als totale persoon, in al zijn aspecten : fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel. Het uitgangspunt is de gezonde mens. De leerlingen krijgen zicht op de verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden.

GWW situeert zich binnen het technisch secundair onderwijs (TSO). TSO-studierichtingen hebben de dubbele doelstelling leerlingen voor te bereiden op verdere studies en hen interactief in contact te brengen met belangrijke domeinen van de beroepswereld.
Binnen het aanbod van TSO-studierichtingen van het studiegebied Personenzorg, bereidt GWW voor op verdere studies in het voortgezet paramedisch, sociaal en (ped)agogisch onderwijs.

Initiatie in de verschillende domeinen van de gezondheids- en welzijnszorg gebeurt door kennismaking met de zorgvragers, zorgverleners en de vele voorzieningen en diensten binnen deze sector.

Lestijdenpakket

Vak
aantal u/week
Godsdienst
2
Nederlands
3
Frans
2
Engels
2
Wiskunde
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
1
Lichamelijke Opvoeding
2
Toegepaste biologie
4
Toegepaste chemie
2
Toegepaste fysica
1
Psychopedagogiek
3
Gezondheid en welzijn
3
Seminaries (*)
2
Stages (**)  
Inhaaluren
4
Totaal
34 u/week

(*)  Tijdens de lessen seminarie maken de leerlingen kennis met de subsectoren van de gezondheids- en welzijnsector. Het zelfstandig leren wordt bevorderd. Leerlingen moeten informatie verzamelen, ordenen en verwerken.
(**) De stages zijn blokstages van 2 x 2 weken per leerjaar.

De volledige brochure.

Algemene informatie

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!