Droom je van een toekomst in de zorgsector, verpleging of een sociaal beroep? 

Grijp dan je kans in het Sint-Augustinusinstituut! 

Een stevig fundament voor jouw toekomst begint hier...

Opleidingsoverzicht

Eerste graad

Zet je de stap naar het secundair onderwijs? Dan kan je ook bij ons terecht.

Wij organiseren opleidingen binnen het domein Maatschappij & Welzijn.

1a en 1b
2a en 2b (vanaf 2020-2021)

De folder kan je hier raadplegen


In dit filmpje krijg je al de voornaamste uitleg.

A-stroom
B-stroom

Technisch secundair onderwijs (TSO)

Sociale en Technische Wetenschappen is een studierichting voor jongens en meisjes met een brede interesse. Leerlingen starten in het 1ste of 2de jaar van de 2de graad. In deze studierichting verkennen leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en hun eigen positie daarbinnen. De wetenschappelijke onderbouw gebeurt vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Leerlingen ontwikkelen sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Ze leren natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema's onderzoeken en sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en situaties. De vernieuwing van STW is gebaseerd op competentieontwikkelend leren. Dit is een combinatie van kennis en vaardigheden. We vertrekken vanuit competenties die de jongeren bezitten of in de loop van de studierichting verwerven en die ze verder ontwikkelen.
2de graad (3de en 4de leerjaar)
3de graad (5de en 6de leerjaar)

Beroepssecundair onderwijs (BSO)

In het beroepsonderwijs bieden we een modulaire opleiding personenzorg aan die zowel qua vormgeving als qua inhoud aantrekkelijk is voor de leerlingen. We willen leerlingen een realistisch beeld geven van het beroep dat zij later willen uitoefenen. De stages van onze leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol want zij brengen de beroepsrealiteit in de opleiding.

We beogen:
  • een flexibele afstemming op de arbeidsmarkt
  • een stimulans tot levenslang leren
  • tussentijdse succesbelevingen voor onze leerlingen
  • een maximum aan gekwalificeerde uitstroom
  • een doorzichtig onderwijsaanbod
2de graad (voeding-verzorging)
3de graad (verzorging)

Algemene informatie

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!