Voor leerlingen die flexibel en creatief zijn, in team kunnen werken, respect opbrengen voor elke zorgvrager, verantwoordelijkheid kunnen dragen en initiatief nemen. De nadruk ligt op omgangskunde met zorgvragers, de familie in de thuis - en ouderenzorg, benaderen van zorgvrager en zijn milieu op gezondheidsbevorderende manier, zelfstandig organiseren van goede zorg voor leef - en woonsituaties van zorgvragers.

Opleidingsoverzicht

Begeleider in de kinderopvang

Je staat in voor de begeleiding van een groep kinderen: de dagelijkse omgang met en de verzorging van de kinderen, het begeleiden van vrij spel, het organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten en het opvangen van licht zieke kinderen en kinderen met extra zorgbehoeften (moeilijke eters of kinderen met een handicap bvb.). Het kan gaan om baby's, peuters, kleuters en/of lagere schoolkinderen. In je aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dit doe je door rekening te houden met de gevoelens, de gewoonten, de behoeften, de socio-culturele achtergrond, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Je kan de kinderen boeien en enthousiasmeren. Je zorgt voor structuur in het dagelijkse leven van de groep en je betrekt de kinderen bij het plannen van de activiteiten en het opstellen van de huisregels. Je anticipeert op gevaarsituaties en je behoudt het groepsoverzicht.
Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de breng- en haalmomenten en overlegt met hen over de aanpak van hun kind. Je zorgt ervoor dat nieuwe kinderen en hun ouders zich snel thuis voelen.
Je werkt samen en overlegt met collega's en de verantwoordelijke en je neemt deel aan teamvergaderingen.
Je zorgt voor het dagelijks opruimen en het inrichten van de leefruimte, de rustruimte en de buitenspeelruimte. Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico's. Soms moet je ook aanwezigheden registreren en/of zorgen voor het bereiden van flesvoeding en maaltijden.

uit VDAB Beroepenfiche 'Begeleider in de kinderopvang'

Thuis- en bejaardenverzorger

Je helpt bij de dagelijkse verzorging van de zorgvragers die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben bij alle Activiteiten van het Dagelijks Leven In de opdracht van de verzorgende onderscheiden we vijf grote domeinen:

  • Persoonsverzorging;
  • Zorgen voor het algemeen functioneren op lichamelijk vlak;
  • Zorgen voor het algemeen functioneren op sociaal en psychisch vlak;
  • Zorgen voor woon- en leefklimaat;
  • Functioneren binnen de organisatie van de dienstverlening.

czr.JPGJe kan werken in een residentiële setting, zoals rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) of psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's). Je werkt in een huiselijke rustige omgeving, meestal in teamverband.

Een ander belangrijk werkterrein is de thuiszorg waarbij je werkt in een dienst voor gezinszorg. Je werkt bij de zorgvrager (persoon, gezin, enz.) thuis, waarbij je de taken zelfstandig uitvoert, met regelmatig overleg met de verantwoordelijke. 

Je werkt samen met andere gezondheids- en welzijnswerkers, het onderhoudspersoneel en de thuisomgeving van de zorgvrager. Je werkt meestal rechtstaand en moet de zorgvrager vaak heffen en steunen volgens de gepaste technieken en met de meest aangewezen hulpmiddelen.

In de thuiszorg zijn je arbeidsuren afgestemd op de zorgvraag van de zorgvrager, meestal overdag.
In de residentiële zorg werk je met onregelmatige uren en wordt de werktijd verdeeld over vroege of late dienst en is er ook weekend- en nachtwerk. Zowel in de thuiszorg als in de instellingszorg kan je in aanraking komen met dementerende of psychisch zieke zorgvragers.

uit VDAB Beroepenfiche 'Verzorgende'

7e jaar TSO

TSO Leefgroepenwerking Se-n-Se (secundair na secundair)

Leefgroepenwerking is een praktijkgerichte,éénjarige opleiding die leidt tot het getuigschrift ‘Opvoeder/begeleider klasse IIA’.
Het werkveld situeert zich in het opvoedings-en begeleidingswerk bij personen met een beperking en bij kinderen en jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg.

Iedereen met een diploma secundair onderwijs (ASO/TSO of BSO) uit het studiegebied Personenzorg wordt toegelaten.Voor de leerlingen uit JGZ biedt deze opleiding geen meerwaarde. Het is wel een mogelijkheid na de TSO-richting GWW of een 7de jaar Kindzorg of Thuis-en Bejaardenzorg.Wie een diploma secundair onderwijs heeft uit een ander studiegebied kan toegelaten worden mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad.

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!