Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van onze school.

Het opleiden tot verpleegkundigen en verzorgenden vindt zijn bron in een congregatie van Zwarte Zusters van Sint-Augustinus. Waar de school zich in het verleden uitsluitend richtte op de opleiding van verzorgenden en verpleegkundigen wil zij zich momenteel ruimer oriënteren op het gehele onderwijsdomein ‘personenzorg’. Dit houdt in dat het niet meer uitsluitend gaat om de beroepsgerichte finaliteitsopleidingen maar eveneens om algemeen vormende opleidingen. Zonder directe finaliteit maar met het oog op verdere studies in het hoger onderwijs.

Het gaat om een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject dat zijn belichaming vindt in mensen. In mensen die het voorleven en doorgeven aan jonge mensen, die op hun beurt kunnen doorgeven aan zorgbehoevenden en zieken.
Het Sint-Augustinusinstituut wil een eigentijdse opleiding uitbouwen. Om het met de woorden van Sint-Jan te zeggen: “Hieraan zal men zien dat ge mijn leerlingen zijt.*

Dit opvoedingsproject en het opvoedingsgebeuren staan centraal in een wereld met veel uitdagingen,  postmodernisme, de secularisatie, het interculturalisme, de technologische evolutie, ... en toch willen wij met deze school deze wereld tegemoet gaan en met deze wereld in dialoog treden.

Essentieel in deze ontmoeting is dat wij vertrekken vanuit onze eigenheid, vanuit onze visie op waarden, om de andere als mens met zijn visie, zijn waarden te ontmoeten. In deze ontmoeting zal respect en eerbied primeren.

Het Sint-Augustinusinstituut wil een praktijkgerichte opleiding aanbieden, ondersteund door een goede theoretische basis.
Het opvoedingsproject van onze school willen wij vertalen rond vier pijlers:
  • in relatie tot mezelf, het eigen-ik
  • in relatie tot de andere
  • in relatie tot de wereld en de omringende natuur
  • in relatie tot een christelijk geïnspireerde mensvisie
De relatie tot mezelf, het eigen-ik.

Met dit aspect wordt op de eerste plaats het persoonlijk project bedoeld, een levensplan, een perspectief, de levensstijl, de oriëntatie op een zingevend doel, de gerichtheid op de eigen verantwoordelijkheid.
Wie omgaat met mensen, kan ontdekken wie hij is, zelfbevestiging vinden, een eigen inzicht verwerven in zijn mogelijkheden. Hij of zij weet, ervaart wat omgaan met de werkelijkheid is, weet wat verantwoordelijkheid betekent, kent het impact van zijn werk op zijn omgeving. In dialoog met de leraren die hem of haar begeleiden tijdens les- en stageperioden, in samenspraak met medeleerlingen, kunnen jonge mensen hier uitgroeien tot fijne volwassenen.

De relatie tot de andere.

Leren en ontwikkelen gebeurt samen met de anderen. De gezamenlijke menselijke arbeid tijdens de stages, de gemeenschapszin en het samenleven op school plaatsen ons in een netwerk van menselijke relaties.
Techniek en technologische benadering van problemen is in de gezondheids- en welzijnssector meer dan ooit teamwerk. Het technisch en beroepsonderwijs in de sector ‘personenzorg’ biedt kansen om dit rijk en ook zo boeiend aspect van teamwork te realiseren. De leraren kunnen in de jonge mensen begeleiden naar een ‘wij’ houding, naar een besef van ‘samen’ denken, ‘samen’ oplossen, samen afwegen van alle consequenties die elke handeling oproept.

De relatie tot de wereld en de omringende natuur.

In het technisch en beroepsonderwijs staat het praktijkonderwijs op een voorpost. Stage lopen, arbeidend in de wereld staan, soms meer intellectueel, soms meer manueel, gevoelig zijn voor de gevolgen die mijn arbeid heeft op de mij omringende wereld, op de zieke, op de zorgbehoevende bejaarde, op het hulpvragend kind; het zijn fundamentele attitudes die ingebed zijn in de opleidingen.
De leraar is een meester in de praktijktechnieken, in het omgaan met mensen, en in liefde voor zijn/haar vak draagt zij/hij dit over op jongeren. De leerkrachten gaan met de leerlingen en studenten op weg.

De relatie tot een christelijk geïnspireerde mensvisie.

Het gaat om een opdracht waarbij, naar het voorbeeld van Christus, men zorgend aanwezig is in deze wereld, om deze uit te bouwen tot een tehuis waar allen kunnen leven, wonen, gelukkig zijn. Het gaat om ervaringen van wat schoon, goed en waar is.
Deze laatste dimensie is eigenlijk in de drie andere aanwezig, de vier pijlers vloeien in elkaar.

Dit realiseren is geen gemakkelijke opgave, maar dit is altijd zo in ons onderwijs.

Het is voor deze school een uitdaging en daarom gaan wij met leerlingen op weg, breder en ruimer dan de focus van theoretische en praktische vakken; wij begeleiden jonge mensen, hopen dat ze door ons voorgaan, met ons meegaan, zich laten grijpen, uitgroeien tot mooie en evenwichtige jonge mensen.

Precies met de pedagogische rijkdom van het technisch en beroepsonderwijs en specifiek in de opleidingen binnen het onderwijsdomein ‘personenzorg’ heeft dit opvoedingsproject veel kans tot slagen..

Dit opvoedingsproject zal in meer concreet waarneembare gedragingen worden uitgeschreven in de schoolgids voor leerlingen en studenten.

Over SAI

Agenda

Links

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!

Email confirmation: