Informatie naar aanleiding van schorsing lessen

20 maart 2020 - 17:32:25

BERICHT 13 MAART 2020


Beste ouder, beste student,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie....

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Op dit ogenblik is duidelijk dat de lessen geschorst zijn. Welke impact dit op de stages heeft, is op dit moment nog niet duidelijk.

Van zodra we meer richtlijnen krijgen over de concrete gevolgen van deze beslissing blijven we u op de hoogte houden.

Vrijdag 13 maart gaan de lessen, indien mogelijk gewoon door.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Mogen we u vragen ons op de hoogte te houden wanneer u beslist dat we opvang moeten voorzien voor uw dochter of zoon?

Dat kan via het emailadres: info@sai-aalst.be 
of via telefoon: 053 70 33 79

Alvast bedankt hiervoor.

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

 

met vriendelijke groeten,

Jan De Bruyn

 

 

Recentste berichten

 
 

Sint-Augustinusinstituut

Leopoldlaan 9
9300 Aalst
T 053 70 33 79
F 053 78 23 57
E info@sai-aalst.be
Route via Google Maps

Sitemap

  Volg ons via:   Facebook  Instagram  RSS

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van SAI Aalst en volg mee vanaf de eerste rij!